izula31

60 tekstów – auto­rem jest izu­la31.

Miłość nie jest uczu­ciem, lecz ak­tem wo­li . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2013, 20:21

Od­ważny człowiek to ten ,który nie pot­ra­fi tańczyć ,a mi­mo to codzien­nie pro­si życie do tan­ga . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2013, 21:30

Prze­nosząc się do wie­czności jes­teśmy po­za za­sięgiem czasu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 listopada 2013, 23:28

Najdłuższa podróż to ta ,którą od­by­wamy krok po kro­ku . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 października 2013, 22:58

Obyś zaw­sze dos­ta­wał to cze­go chcesz i obyś zaw­sze chciał więcej . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2012, 21:22

Diabeł nie śpi..., z by­le kim... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 marca 2012, 18:43

Za­bawa w miłość kończy się bliz­na­mi , których nie da się usunąć . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 marca 2012, 15:59

Bo naj­trud­niej jest gdy dwo­je od­po­wied­nich ludzi spot­ka się w nieod­po­wied­nim mo­men­cie swo­jego życia . 

myśl
zebrała 103 fiszki • 14 lutego 2011, 12:50

Nie zmienisz wiat­ru , ale zaw­sze możesz us­ta­wić żagiel. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 2 stycznia 2011, 16:41

Przeżycia ,wy­darze­nia dla nas ważne , zwykło się mówić że mi­jają , a one nie mi­jają one tyl­ko od­da­lają się w cza­sie . 

myśl
zebrała 79 fiszek • 29 listopada 2010, 21:48

izula31

"Pustka ,tylko w jej maleńkich oczkach co dzień widzę ciebie ,ale to już nie boli"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

izula31

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 sierpnia 2015, 09:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie to ciągła [...]

30 maja 2014, 08:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyznę nie ty­le zniechęca [...]